Forventet ventetid: 30 min. Husk at bestille i god tid! :-) Luk